Tekninen laskenta


Suunnittelun lähtökohtana on laadukas ja kilpailukykyinen tuote. Teknisen laskennnan avulla varmistetaan, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.


Usein tekninen laskenta alkaa tuotteen rakenteiden riskikohtien tunnistamisella. Tämän jälkeen laskenta suoritetaan perinteisillä kaavoilla käsin sekä suunnitteluohjelmien avulla, kuten simulointien (FEM-analysointi). Teknisellä laskennalla pystytään usein ratkaisemaan vaikeatkin ongelmat siten, että lopputulos täyttää sille asetetut vaatimukset. Kriittisille rakenteille pystytään luomaan tarvittava lujuus sekä materiaalivahvuudet pystytään optimoimaan siten, ettei hukkakustannuksia valmistuksessa syntyisi.


Analyysityypit:

  • staattinen

  • lämpö

  • taajuus

  • nurjahdus

  • tiputustesti

  • väsymys

  • paineTeoriaa ja käytäntöä avuksi käyttäen

Teknisen laskennan lisäksi tuotteiden mitoituksessa on huomioitava myös valmistettavuus. Erityisesti yrityksemme koneistustöiden käytännön osaaminen on eduksi muotti- ja työkalusuunnittelussa. Koska esimerkiksi monet muoviosat valmistetaan muoteissa, tuotesuunnittelumme hyötyy suuresti koneistustöiden osaamisesta. Kun tuotteet suunnittellaan valmistuksen reunaehdot huomioiden, turhat kustannukset jäävät pois. Yrityksemme erinomainen osaaminen materiaali- ja valmistustekniikassa varmistaa nopean ja luotettavan suunnittelutyön.