Projektinhallinta
Erityisen tärkeää onnistuneelle suunnittelulle on yhteistyö asiakkaan ja työssä tarvittavien alihankkijoiden kanssa. Haluamme olla yrityksenä joustava ja tarjoammekin asiakkaalle henkilöstövuokrausmahdollisuutta, jolloin työskentely tapahtuu asiakkaan tiloissa asiakkaan käytäntöjä noudataen.


Seuraaviin kappaleisiin on kerätty hyväksi todettuja keinoja projektien viemiseksi onnistuneesti ja ajoissa maaliin.


Tuotesuunnittelua asiakkaalle


Tuotteet suunnitellaan aina asiakkaalle, joten ennen suunnittelua on tärkeää sopia tarpeeksi tarkat alkutiedot, jotta suunnittelu on tuloksekasta alusta lähtien. Vaikka asiakkaalla olisi vain idea suunniteltavasta tuotteesta, kannattaa ehdottomasti keskustella rauhassa suunnittelijan kanssa ja pohtia yhdessä mitä vaatimuksia asiakas tuotteelta edellyttää.


Alussa sovittavat asiat:

  • asiakkaan tarve ja suunniteltavan tuotteen käyttötarkoitus

  • asiakkaan toivomukset

  • sopimukset

  • aikataulut


Tärkeää on myös sopia suunnitteluprojektille välinäyttöjä, jolloin varmistutaan siitä, että asiakas saa sitä mitä on tilannut. Jos tuotteen suunnittelu muuttaa suuntaansa välinäytöissä, tarkoittaa tämä tavallisesti vain parempaa lopputulosta.


Suunnittelutyön vaiheita voivat olla esimerkikiksi tekninen laskenta ja ratkaisujen valinta, 3D-mallinnus, simuloinnit sekä valmistuspiirustusten tekeminen. Erilaisissa tuotteissa nämä vaiheet kuitenkin monesti lomittuvat päällekkäin, jolloin sopivista välinäytöstä on sovittava tapauskohtaisesti. Mikäli kokonaisprojektia on vaikea hahmottaa, voidaan välinäytöt sopia myös kylmästi viikon tai kahden viikon välein tehtäviksi.


Näytöt voidaan järjestää asiakkaan tiloissa, omassa toimistossamme tai tietokoneen välityksellä etäpalavereina. Ongelmatilanteissa otamme luonnollisesti yhteyttä asiakkaaseen.Tehokasta suunnittelua


Olemme perehtyneet suunnitelutyön prosessiin ja pyrkineet tehostamaan sitä. Kun asiat tehdään oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä, suunnitelutyöhön kuluvaa aikaa on mahdollista lyhentää merkittävästi. Tämä puolestaan tarkoittaa suoraa säästöä asiakkaillemme. Haluamme yksinkertaistaa prosesseja ja tehdä toiminnasta läpinäkyvää. Täytämme esimerkiksi työpäiväkirjaa asiakkaan halutessa. Olimmepa asiakkaan tiloissa tai omassa toimistossamme, olemme takuuvarma kumppani suunnittelusi tueksi tai erillisiin projekteihin.


Toimistossamme on käytössä nykyaikainen konekanta sekä alan suosituimmat ohjelmistot. Suunnittelutyön pituus vaihtelee työn laajuudesta riippuen. Voimme tarjota työtä urakkatarjouksella tai työkuormaan perustuvalla resurssitarjouksella.Hinnoittelumallit:

  • Urakkatarjous

    Työ suoritetaan tavallisesti omassa toimistossa. Tarjous tehdään suunniteltavan kohteen perusteella.  • Resurssitarjous

    Työ voidaan suorittaa asiakkaan tiloissa tai omassa toimistossa. Työlle sovitaan tuntihinta. Asiakkaan halutessa voimme täyttää työpäiväkirjaa, josta selviää yksityiskohtaisesti työtehtävä ja tehtävään käytetty aika.