Palvelut

 • Erikoistumisalueet

  Suunnittelu on jaettu kahteen pääryhmään kone- ja laitesuunnitteluun sekä tuotesuunnitteluun. Suunnittelu sisältää sekä uusien tuotteiden suunnittelua sekä tuotekehitystä.

 • 3D-mallinnus

  3D-mallin luominen suunniteltavasta kohteesta on nykyaikaa. 3D-mallin luominen nopeuttaa tuotteen valmistumista jokaisessa tuotteen valmistumisen vaiheessa. Lisäksi tuotteesta tulee laadukkaampi.

 • Tekninen laskenta

  Tekninen laskenta on tärkeä osa suunnittelua. Teknisellä laskennalla varmistetaan kohteen sopivuus käyttökohteessa. Alustava tekninen laskenta kannattaa tehdä jo ennen 3D-mallinnusta.

 • Valmistuspiirustukset

  Valmistamme kaikki tarvittavat tekniset piirustukset suunnittelukohteesta aina työkuvista mahdollisesti tarvittaviin räjäytyskuviin.